UWAGA. LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

OSOBY, KTÓRE CHCĄ SIĘ ZAPISAĆ I NA KONFERENCJĘ I NA WARSZTAT PROSZONE SĄ O TELEFON: 696 429 799 LUB 17 740 21 31


Termin: 18.10.2019

Miejsce: Hotel RZESZÓW, al. J. Piłsudskiego 44


W dobie zmnieniającego się świata zarówno rodzice, jak i nauczyciele stoją na przed zadaniem związanym z odpowiednim wychowaniem i edukacją dzieci. Ilość behawioralnych bodźców, na jakie narażone jest dziecko sprawa, że może on niewłaściwie reagować na różnego rodzaju sytuacje. Praca z uczniem trudnym, jego wychowanie oraz terapia jest zadaniem trudnym. Realizowane jest to na poziomie rodziny, jak również na poziomie szkoły. Dużą rolę odgrywa nauczyciel, który w większości przypadków zauważa pierwsze symptomy niewłaściwego zachowania dziecka. Dlatego tak ważne jest to, aby każdy nauczyciel właściwie mógł interpretować sytuacje, w których znajduje się uczeń w szkole.

 

Bezpłatna konferencja ma na celu przybliżyć tematykę związanąz pracą z uczniem trudnym. Prelegenci poprzez swoje wystąpienia chcą zwrócić uwagę na akutalne problemy, z jakimi spotykają się rodzice, nauczyciele, psychologowie i terapeuci.

Bezpłatna konferencja adresowana jest w szczególności dla:

  • Nauczycieli
  • Psychologów
  • Terapeutów

Program

9.30 – Rejestracja

10.00-10.15 – Rozpoczęcie

CZĘŚĆ I

10.15-11.00 – "Dziecko mówi " nie " i co dalej. Postępowanie wychowawczo – terapeutyczne - prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski

11.00-11.15 – Dyskusja

11.15-11.30  - Przerwa

11.30-12.45 – Bariery w postępowaniu wychowawczo–terapeutycznym w przedszkolu i szkole – dr Agnieszka Okrasińska

12.45 - 13.00 – Dyskusja

13.00 - Zakończenie

 

CZĘŚĆ II

Po konferencji odbędą się 2-3 godzinne warsztaty

13.15 -14.45- Postępowanie/Praca z dzieckiem nieposłusznym w przedszkolu i szkole - dr Agnieszka Okrasińska

 

Cena za warsztat: 100 zł

*Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są telefonicznie pod numer telefonu: 17 740 21 31, 696 429 796, 696 429 799