Dlaczego warto debatować o roli sztucznej inteligencji w współczesnej edukacji?


Chatboty i sztuczna inteligencja (AI) odgrywają coraz większą rolę w życiu uczniów i nauczycieli. Sztuczna inteligencja, w postaci narzędzi takich jak ChatGPT, Google Bard czy Midjourney, zmieniają naszą rzeczywistość i będą to nadal robić.

Statystyki pokazują, że ChatGPT, który zadebiutował w listopadzie 2022 roku, jest najszybciej rozwijającą się aplikacją w historii. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy korzystało z niej ponad 200 milionów użytkowników na całym świecie. Jednak popularność i liczba użytkowników tej aplikacji podlegają pewnym wahaniom. Analitycy z Similarweb informują, że odnotowano spadek liczby użytkowników ChatGPT, który wynosił 10% w maju 2023 roku, a w czerwcu wzrósł do 15%. W lipcu zainteresowanie platformą spadło o kolejne 4%. Trend ten został zahamowany pod koniec sierpnia, a z początkiem roku szkolnego odnotowano lekki wzrost (mniej niż 1%). W październiku liczba wizyt powróciła do poziomu sprzed spadku, osiągając około 45 milionów użytkowników tygodniowo.

Eksperci nie mają wątpliwości, że uczniowie i studenci stali się głównymi użytkownikami tej aplikacji, odwracając trend spadkowy. Konwersacyjna sztuczna inteligencja jest chętnie wykorzystywana do pomocy w odrabianiu prac domowych i ogólnie wspierania indywidualnej nauki użytkowników.

Te informacje potwierdzają także dane z Raportu Deloitte z listopada 2023 roku. Przeprowadzono w nim badania na 2 tysiącach polskich respondentów, pytając o sztuczną inteligencję i jej potencjalne wykorzystanie.


Prawie co drugi ankietowany w Polsce zdaje sobie sprawę z rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją. W grupie wiekowej 18-24 lat aż 84% badanych miało bezpośrednie doświadczenie z wykorzystaniem narzędzi opartych na AI.

Źródło: Dane pozyskane z Raportu Digital Consumer Trends 2023 [https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/Raport-Digital-Consumer-Trends-2023.html].


Warto podkreślić, że aż 44% użytkowników sztucznej inteligencji wykorzystuje ją w celach edukacyjnych.

Źródło: Dane pozyskane z Raportu Digital Consumer Trends 2023 [https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/Raport-Digital-Consumer-Trends-2023.html].


Czy polski rząd podjął działania związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w edukacji?

W Ministerstwie Cyfryzacji powstała Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji już w 2017 roku. W 2021 roku reaktywowano jej działalność, w tym również w obszarze badań, innowacji i wdrożeń. Niestety, brak jest dostępnych informacji na temat wyników pracy tej Grupy [https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/grupa-robocza-ds-sztucznej-inteligencji-grai].

Warto zastanowić się nad wpływem AI na procesy edukacyjne i to, co oznacza to dla przyszłości naszych uczniów.

Ministerstwo Edukacji i Nauki obecnie przeprowadza ankietę skierowaną do dyrektorów, nauczycieli i uczniów różnych szkół. Ankieta dotyczy roli sztucznej inteligencji w edukacji [https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rola-sztucznej-inteligencji-w-edukacji-z-perspektywy-dyrektorow-nauczycieli-i-uczniow--zapraszamy-do-wypelnienia-ankiety].

Do 2027 roku MEiN planuje także wsparcie  w postaci zakupu sprzętu i oprogramowania dla rozwoju AI w szkołach. Do 2025 roku wyposażone zostanie w laboratoria AI 12 tysięcy szkół podstawowych i 4 tysiące szkół ponadpodstawowych. Odbędą się także szkolenia nauczycieli [https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CUBHF9]. Pracownicy MEiN informują, że nie mają jednak narzędzi do weryfikowania, czy prace uczniów zostały napisane przez bota. Nie dysponują także danymi na temat skali tego zjawiska w Polsce.

Nie tylko uczniowie korzystają z AI. Nauczyciele również dostrzegają potencjał tych narzędzi i coraz częściej się nimi posługują. Według badań opublikowanych na Datamation, aż 86% pedagogów uważa, że technologia, w tym AI, powinna stać się istotnym elementem edukacji [https://www.datamation.com/artificial-intelligence/how-ai-is-being-used-in-education/] .

Czy sztuczna inteligencja może naprawdę przyczynić się do poprawy jakości nauczania i ułatwić pracę nauczycieli?

Warto zaznaczyć, że AI może ułatwić nauczycielom ocenę prac uczniów oraz personalizować proces nauki. Dzięki analizie dużej ilości danych, AI może dostarczać nauczycielom cenne informacje i zalecenia, co pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia uczniów. Sztuczna inteligencja może pomóc nauczycielom w identyfikowaniu wzorców, trendów oraz w wykrywaniu potencjalnych problemów przed ich nasileniem się.

Jak już wspomniano Ministerstwo Edukacji i Nauki do 2027 roku planuje wsparcie sprzętowe i oprogramowanie dla rozwoju AI w szkołach. Jednakże, wraz z wprowadzaniem tych nowych technologii, pojawiają się określone wyzwania i obawy. Dotyczą one kwestii etycznych i prywatność danych osobowych uczniów. Pozostaje też otwarte pytanie o potencjalne skutki psychologiczne korzystania z AI.

  1. Jaki może być wpływ korzystania z AI na procesy poznawcze? 
  2. Jak korzystanie ze sztucznej inteligencji będzie wpływać na rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży? 
  3. Czy jesteśmy gotowi na te zmiany i jakie działania będą potrzebne, aby zabezpieczyć interesy uczniów?

To tylko zasygnalizowanie problemów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w naszym życiu i edukacji. Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. "SZTUCZNA INTELIGENCJA – ZAGROŻENIEM CZY SZANSĄ DLA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY". Wydarzenie odbędzie się 8 grudnia w Rzeszowie, a organizatorem jest Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych. Będzie to doskonała okazja do spotkania ekspertów i nauczycieli, wymiany doświadczeń oraz rozmów na temat roli sztucznej inteligencji we współczesnej szkole. Dzięki tej inicjatywie będziemy mogli jeszcze lepiej zrozumieć i wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w edukacji.

Zapraszamy do udziału i rozmowy na temat tego, jak sztuczna inteligencja kształtuje naszą przyszłość, zarówno w pracy, jak i w edukacji.

Program konferencji i zapisy: SZTUCZNA INTELIGENCJA – ZAGROŻENIEM CZY SZANSĄ DLA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY (pcud.edu.pl) 

 

#SztucznaInteligencja

#Edukacja

#Technologia

#SzkolaPrzyszlosci

#Nauczyciele

#AI

#RozwojEdukacji

#Konferencja

#WspolczesnaSzkola

#Komputery

#Inteligencja

#TransformacjaEdukacji