Sześciolatek w pierwszej klasie. Jak efektywnie go uczyć? Część II

Dlaczego informacja o gotowości szkolnej jest bardzo ważna.

Niezbędną wiedzę zarówno o możliwościach, unikalnych potrzebach rozwojowych, jak i osiągnięciach sześciolatka, który lada chwila rozpocznie naukę w I klasie możesz uzyskać ze specjalnej informacji o gotowości szkolnej. Wydawana jest w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego kolejny, w którym dziecko rozpocznie naukę, z przedszkola, punktu przedszkolnego lub nauczyciela oddziału przedszkolnego. Odnajdziesz w niej szczegółowy opis potencjału dziecka z uwzględnieniem:


 • indywidualnych potrzeb rozwojowych (predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień, osiągnięć),
 • umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej,
 • umiejętności matematycznych i przygotowania do nauki pisania oraz czytania,
 • sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • samodzielności.

Znajomość powyższych uwarunkowań znacznie ułatwi zaplanowanie w sposób przemyślany procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwijanie zdolności, niwelowanie słabszych stron oraz szeroko rozumianego wsparcia dziecka. Pamiętaj, że na przyjęcie sześciolatków do I klasy należy przygotować się odpowiednio wcześnie. Niezwykle ważne jest nawiązanie dobrych relacji i współpracy z rodzicami, co możesz osiągnąć, organizując np. spotkanie integracyjne, czy piknik na terenie szkoły. To rozwiązanie przyniesie obopólne korzyści – Ty lepiej poznasz podopiecznego, natomiast rodzice wychowawcę swojej pociechy.


Dlaczego praca z uczniem nie jest tak efektywna, jak zakładałeś?

Standardy organizacyjno-metodyczne w pracy z sześciolatkami w klasie I wynikają z założeń podstawy programowej, która zakłada nieprzerwaną ciągłość procesu edukacji. Rozpoczęty jeszcze w przedszkolu, naturalnie kontynuowany jest już w szkole – wiedza i umiejętności przyswojone w I klasie, w kolejnych będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane. Niemniej jednak jako nauczyciel, powinieneś być świadomy sytuacji, kiedy będziesz musiał zmierzyć się z czynnikami negatywnie wpływającymi na efektywność nauczania, a tym samym osiągnięcia ucznia w toku nauki. Najważniejsze z nich to między innymi:


 • stan zdrowia dziecka uniemożliwiający płynne przyswajanie wiedzy wraz z rówieśnikami (częsta absencja na zajęciach): podatność na choroby, wpływ leków na funkcjonowanie,
 • motywacja do pracy i zaangażowanie,
 • tempo rozwoju (wolniejsze lub nieprawidłowe dojrzewanie niektórych funkcji istotnych z punktu widzenia procesu uczenia się (m.in.: słuchowo-językowych, motorycznych, a także koncentracja, kontrolowanie emocji, umiejętność planowania),
 • brak wsparcia rodziców lub stawianie przez nich dziecku nadmiernie wysokich oczekiwań.

Ty wspierasz dziecko i rodziców, szkoła — Ciebie

Jako nauczyciel masz prawo oczekiwać i otrzymywać aktywną pomoc, która pozwoli na zapewnienie uczniom opieki pedagogiczno-psychologicznej na najwyższym poziomie, a także sprawną realizację zróżnicowanych zadań przewidzianych w szkolnej podstawie programowej. Mowa o:


 • działań ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności wychowawczych grona pedagogicznego,
 • działaniach ukierunkowanych na dopasowanie wymagań edukacyjnych do unikalnych potrzeb zarazem edukacyjnych i psychofizycznych ucznia,
 • działaniach wychowawczych i profilaktycznych,
 • działań wyrównujących szanse edukacyjne ucznia na tle rówieśników,
 • działaniach ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów wychowawczych.


Jako wychowawca klasy I, do której uczęszczają sześciolatki, jesteś zarazem wrażliwym opiekunem, uważnym obserwatorem i inspirującym nauczycielem. Kierując się empatią, ale mając na względzie indywidualne predyspozycje i potrzeby ucznia, a także odgórne wymagania dydaktyczne, sprawnie wypracujesz zarówno z dzieckiem, jak i jego rodzicami korzystny scenariusz współpracy, której celem jest kompleksowe wspieranie dziecka w rozwoju intelektualnym.