Informatyka
Studia podyplomowe do nauczania przedmiotów

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Rozpoczęcie:

Czas trwania:

Praktyki:

60

Cena:

3 900 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotu: Informatyka

Studia podyplomowe: Informatyka dostarczają wiedzę, kształtują umiejętności i kompetencje niezbędne do nauczania informatyki w placówkach oświatowych. Przeznaczone są także dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania informatyki jako drugiego przedmiotu. Przygotowują merytorycznie do realizacji treści kształcenia, które zawarte są w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Studia podyplomowe przygotowują merytorycznie i praktycznie do nauczania informatyki w placówkach oświatowych.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje do nauczania przedmiotu: Informatyka

Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele i absolwenci kierunków ścisłych legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do nauczania przedmiotu Informatyka

Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu informatyka. W toku studiów słuchacz zyskuje umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.

Warunki ukończenia

  • Obecność na zajęciach
  • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
  • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 60 godzin
  • Uregulowanie płatności
  • Obrona pracy dyplomowej