ABC treningu jedzenia u dzieci o zaburzonym rozwoju - dr Monika Suchowierska-Stephany
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 90 minut
Webinarium

dr Monika Suchowierska-Stephany

Certyfikowany Analityk Zachowania, Superwizor Behawioralny PLTB; dyplom na Uniwersytecie w Kansas 2003r.; adiunkt w Uniwersytecie SWPS. Od 26 lat prowadzi terapię behawioralną dzieci z autyzmem; od 2005 roku jest Dyrektorem Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku; od 2007 - konsultantem w Fundacji KROK PO KROKU; od 2009 - konsultantem merytorycznym Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Krok po Kroku, a od 2017 - dyrektorem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego KROK PO KROKU.


Trudności związane z karmieniem są w populacji pediatrycznej dosyć częstym zjawiskiem. Wyniki badań pokazują, że trudności te występują u 45% dzieci typowo rozwijających się, 80% dzieci z opóźnieniem w rozwoju i u blisko 90% dzieci z autyzmem. Zatem stanowią one, ze względu na częstość występowania oraz swój złożony charakter, poważny problem. Literatura przedmiotu podkreśla wagę technik behawioralnych w pracy nad trudnościami w karmieniu. W czasie webinaru prelegentka przedstawi metody stosowanej analizy zachowania wykorzystywane w  pracy nad zmniejszaniem trudności związanych z karmieniem u dzieci o zaburzonym rozwoju. Omówiona zostanie  ocena behawioralna takich trudności (tj. szczegóły sytuacji oraz powodów, dla których dzieci nie chcą jeść pewnych pokarmów) oraz techniki ich niwelowania. Webinar jest przeznaczony dla osób pracujących w placówkach terapeutycznych i oświatowych z dziećmi o zaburzonym rozwoju, u których występują trudności związane z karmieniem.

ABC treningu jedzenia u dzieci o zaburzonym rozwoju

Do celów webinaru należą:

  • Omówienie terminologii „trudności związanych z karmieniem” (cel teoretyczny)
  • Omówienie podstaw terapii behawioralnej w kontekście trudności związanych z karmieniem (cel teoretyczny)
  • Przedstawienie procesu pracy nad trudnościami związanymi z karmieniem (cel praktyczny)
  • Wyznaczanie celów w czasie pracy nad trudnościami związanymi z karmieniem (cel praktyczny)
  • Wskazanie metod pracy w przypadku trudności związanych z karmieniem (cel praktyczny)

Adresaci

  • Profesjonaliści (m.in., pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci) pracujący z dziećmi o nietypowym rozwoju
  • Rodzice
  • Opiekunowie tych dzieci

Prowadzący

dr Monika Suchowierska-Stephany

Certyfikowany Analityk Zachowania, Superwizor Behawioralny PLTB; dyplom na Uniwersytecie w Kansas 2003r.; adiunkt w Uniwersytecie SWPS. Od 26 lat prowadzi terapię behawioralną dzieci z autyzmem; od 2005 roku jest Dyrektorem Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku; od 2007 - konsultantem w Fundacji KROK PO KROKU; od 2009 - konsultantem merytorycznym Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Krok po Kroku, a od 2017 - dyrektorem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego KROK PO KROKU.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.