Ewaluacja zewnętrzna - jak się do niej dobrze przygotować?
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Tematyka webinarium dotyczy ewaluacji zewnętrznej jako jednej z form nadzoru pedagogicznego, która ma służyć poprawie jakości pracy szkoły.  Ewaluacja zewnętrzna ma być narzędziem wsparcia, umożliwiającym szkołom efektywny rozwój organizacyjny, ma inspirować do wprowadzania zmian i nowatorskich rozwiązań. Aby  ewaluacja była przydatna i dostarczała rzetelnych informacji, które pomogą dyrektorowi a także nauczycielom w podejmowaniu słusznych i uzasadnionych decyzji odnośnie swojej pracy oraz działalności szkoły, należy się do niej właściwie przygotować. Dzięki zdobytej podczas webinarium wiedzy dyrektorzy i nauczyciele przekonają się, że ewaluacja zewnętrzna jest przyjazną i użyteczną formą nadzoru pedagogicznego. Poznają wymagania państwa wobec szkół i placówek oraz procedury ewaluacji. Jeżeli będą wiedzieli, w jaki sposób powinni się przygotować do badania ewaluacyjnego, zniknie uczucie niepokoju, jakie często towarzyszy pracownikom szkoły, gdy zostają zawiadomieni przez kuratora oświaty o zamiarze przeprowadzenia ewaluacji w ich placówce.  

Ewaluacja zewnętrzna - jak się do niej dobrze przygotować?

Cele:

 • Poznanie przepisów prawa, na mocy których przeprowadzana jest ewaluacja zewnętrzna.
 • Przedstawienie wymagań wobec szkół i placówek, określonych w rozporządzeniu MEN, w zakresie których prowadzona jest ewaluacja zewnętrzna.
 • Poznanie etapów ewaluacji zewnętrznej.
 • Określenie uprawnień i powinności szkoły związanych z ewaluacją zewnętrzną.
 • Zapoznanie z narzędziami i metodami ewaluacji.
 • Ustalenie zasad współpracy z zespołem ewaluacyjnym w organizacji działań ewaluacyjnych.
 • Wskazanie, w jaki sposób przygotować informacje o szkole.
 • Nabycie umiejętności pracy z raportem z ewaluacji.

Adresaci

 • Dyrektorzy szkół i placówek
 • Nauczyciele

Prowadzący

Małgorzata Nowińska-Zgurska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i informatyki z 33-letnim stażem pracy, terapeuta pedagogiczny, doradca metodyczny, recenzent programów edukacyjnych, założycielka Klubu Nauczycieli Nowatorów, autorka licznych innowacji pedagogicznych. Od 2005 r. pracownik nadzoru pedagogicznego, edukator kierowniczej kadry oświatowej. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia na kierunkach pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczy komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Przeprowadza badania ewaluacyjne szkół i placówek oświatowych. Jest konsultantem Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz członkiem Zespołu Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.