Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
750 zł
Szkolenie stacjonarne
25 lis 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Rzeszów Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?

Termin: 

25.11.23 (sobota): 9:00 - 19:00

26.11.23 (niedziela): 9:00 - 13:00

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów pracujących z dziećmi specjalnej troski, (pedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitantów itp.) którzy chcieliby nauczyć się „radzić sobie z rodzicami” w swojej pracy. Odpowiem na wiele ważnych pytań np. co robić, jeżeli rodzic w ogóle nie interesuje się swoim dzieckiem lub gdy wymaga od specjalisty rzeczy niemożliwych, albo nie pozwala na rehabilitację dziecka z lęku o jego zdrowie. Po warsztacie uczestnik powinien czuć się kompetentny w postępowaniu z rodzicami swoich uczniów w różnych sytuacjach.
Okazuje się, że najważniejsze potrzebne kompetencje do pracy z rodzicami dotyczą umiejętności właściwego postępowania z niepełnosprawnym dzieckiem. Rodzice potrzebują wiedzy, umiejętności i doświadczenia specjalistów, aby móc prawidłowo wywiązać się ze swojej roli rodzicielskiej. Praca z rodzicem powinna zaowocować zwiększeniem poczucia ich kompetencji rodzicielskich. Każdy rodzic chciałby mieć poczucie, że jest dla swojego dziecka dobrym rodzicem. Nie każdy rodzic to potrafi. Na szkoleniu kursanci dowiedzą się jak im pomóc osiągnąć satysfakcję w byciu dla swojego niepełnosprawnego dziecka dobrym i kochającym rodzicem. Dodatkowo, właściwa praca z rodzicem związana jest z życzliwością i dobrymi emocjami kierowanymi przez rodziców do specjalistów. Po szkoleniu kursanci powinni być przekonani, że jest to możliwe do osiągnięcia, nawet z rodzicami, z którymi kontakt wydaje się bardzo trudny.

Ograniczona liczba uczestników

15-25 osób

Prowadzący

mgr Jacek Kielin

Przeprowadziłem ponad 300 szkoleń. Jestem autorem poradników i przewodników dla rodziców i wychowawców dzieci upośledzonych, m.in. „Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim ”, Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych”, Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego.”, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną”. Przez całe swoje zawodowe życie starałem się rozwijać. Wziąłem udział w bardzo wielu szkoleniach prowadzonych przez bardzo kompetentnych prowadzących. Wiele zawdzięczam wspaniałym specjalistom, których miałem możliwość spotkać osobiście i korzystać z ich wiedzy i umiejętności. Bardzo dużo nauczyły mnie też dyskusje prowadzone na różnych forach internetowych z rodzicami niepełnosprawnych dzieci i innymi profesjonalistami.

mgr Magdalena Nawrocka

Od lat pracuje jako pedagog specjalna z dziećmi z głęboką wieloraką niepełnosprawnością w Przedszkolu Specjalnym Orzeszek. O takich osobach jak Magda mówi się „solidna firma”. Zawsze można na nią liczyć. Zajmuje się również terapią dzieci z problemami rozwojowymi w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka. W pracy swojej wykorzystuje wiedzę zdobytą między innymi podczas kursu I i II stopnia Stymulacji Bazalnej, szkolenia z zakresu Integracji Sensorycznej i Integracji Bilateralnej. Jest trenerem metody VIT. Ukończyła kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.