“Myślenie pytaniami” czyli jak ułatwić sobie komunikację z uczniem i rodzicem
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Myślenie pytaniami to system narzędzi, które prowadzą do osiągania lepszych rezultatów w komunikacji  z innymi, poprzez świadome stawianie pytań. Dobrze postawione pytanie warunkuje zdobycie właściwej odpowiedzi, pobudza rozmówcę do kreatywności i rozbudza motywację wewnętrzną. W codziennej pracy często towarzyszy nam pośpiech, dlatego skupiamy się na korzystaniu ze znajomych rozwiązań, gotowych odpowiedzi i podsuwamy innym - rodzicom, uczniom, współpracownikom  i sobie samym. Niestety, często nie trafiamy w potrzeby i oczekiwania rozmówcy, stąd pojawia zniechęcenie, opór w kontakcie, a nawet konflikt.  Dzięki zastosowaniu odpowiednich  pytań, możemy poprowadzić rozmowę i działanie w korzystnym, dla obu stron, kierunku. Są pytania, które pomagają poczuć się rozmówcy dobrze oraz  mobilizują do szukania  rozwiązań. Z kolei samodzielne znalezienie rozwiązania daje większą satysfakcję i chęć jego realizacji. W sytuacjach konfliktowych komunikacja oparta na właściwych pytaniach pozwala dojść  do wyniku zadowalającego obie strony, na zasadzie “win-win”.  Dlatego „myślenie pytaniami” wspomaga budowanie współpracy, pozwala zaoszczędzić czas i emocje.  Uczestnicy webinaru zostaną zapoznani z ideą “myślenia pytaniami”, dowiedzą się jakie pytania zwiększają efektywność komunikacji i chęć do współpracy, a jakie utrudniają. Otrzymają praktyczne narzędzie do rozwijania umiejętności posługiwania się pytaniami ułatwiającymi komunikację.

“Myślenie pytaniami” czyli jak ułatwić sobie komunikację z uczniem i rodzicem

CELE:

 • Zapoznanie z rolą pytań w procesie komunikacji
 • Zapoznanie z ideą “myślenia pytaniami”
 • Przedstawienie zależności efektywności rozmowy od jakości stosowanych pytań na przykładach rozmów uczniami i rodzicami
 • Zwiększenia świadomej komunikacji skierowanej na budowanie motywacji wewnętrznej drugiej osoby 
 • Zapoznanie z narzędziem do rozwijania umiejętności posługiwania się pytaniami ułatwiającymi komunikację

Adresaci

 • Nauczyciele
 • Pedagodzy
 • Terapeuci
 • Wszyscy zainteresowani tematem

Prowadzący

mgr Dorota Depa - pasjonuje mnie rozwijanie potencjału osoby oraz zależność między podmiotowym podejściem, a efektywnością pracy i współpracy w zespole. Jestem pedagogiem, logopedą. Od 21 lat pracuję w edukacji na szczeblach od przedszkola do szkoły średniej, w tym 8 lat na stanowisku dyrektora. Od 3 lat prowadzę szkolenia z zakresu kierowania zespołem oraz budowania przywództwa osobistego.


Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.