Oligofrenopedagogika.

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
28 lut 2020
Miejsce szkolenia: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121 Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki niepełnosprawności intelektualnej oraz zapoznanie się ze sposobami pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Dla kogo?

Adresatami szkolenia są przede wszystkimi: nauczyciele, nauczyciele wspomagający, pedagodzy, osoby pracujące lub planujący pracę z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

Plan szkolenia:

  • Etymologia pojęcia orzeczenie i opinia
  • Wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności intelektualnej
  • omówienie sposobów pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
  •  studium przypadku dziecka z niepełnosprawnością na podstawie orzeczenia – opracowanie strategii pracy i pomocy dziecku (praca w grupach). Tworzenie indywidualnego planu terapii.
  • pytania

Prowadząca:

Mgr Beata Orzechowska – pedagog terapeuta, oligofrenopedagog ze specjalnością wspomagania dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną, surdologopeda, terapeuta bilateralny, trener Johansen IAS oraz EEG Biofeedback. Od 6 lat pracuje w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na co dzień prowadzi diagnozę i terapię dzieci.

Zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe
  • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
  • Serwis kawowy