Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia. Praktyczne wskazówki
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Obecnie w praktyce logopedycznej obserwuje się coraz powszechniejsze występowanie zjawiska opóźnionego rozwoju mowy u małych dzieci. Jeszcze w latach 90-tych XX wieku temat ten dotyczył zaledwie kilku procent dzieci w wieku przedszkolnym, w chwili obecnej liczby te drastycznie wzrastają. Prawidłowy rozwój mowy warunkuje skuteczne funkcjonowanie w społeczeństwie, jest też czynnikiem determinującym sukcesy edukacyjne dziecka. Opóźnienie w rozwoju mowy jest ponadto trudnością, która jako pierwsza niepokoi rodziców, często jest też początkiem poszerzonej diagnozy zaburzeń rozwojowych. Celem webinarium jest wskazanie przyczyn występowania tych trudności oraz sposobów na uruchomienie mowy i komunikacji u małych dzieci.

Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia. Praktyczne wskazówki

CELE: 

 • zapoznanie z podstawową terminologią i podziałem ORM
 • rozróżnienie normy i patologii mowy
 • wskazanie determinantów diagnozy ORM
 • podanie praktycznych sposobów na uruchomienie komunikacji i mowy u dziecka
 • zwrócenie uwagi na występowanie specyficznych trudności rozwoju językowego

Adresaci

 • nauczyciele
 • pedagodzy
 • logopedzi
 • rodzice dzieci
 • opiekunowie itp.

Prowadzący

mgr Monika Wójcik

Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, dyrektor ds. nauczania specjalnego w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Uśmiechu w Rzeszowie, 9-letnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych i terapeutycznych. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje na szkoleniach i konferencjach oraz prowadzi badania dotyczące opóźnionego rozwoju mowy.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.