Pedagogika Zabawy. Atrakcje dla dużej grupy – jak rozruszać „śpiochów”
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Webinarium dotyczy tematu zabaw grupowych, ale w dużej mierze skupimy się na tym, jak rozruszać ospałą, znudzoną szkoleniem grupę. Wykłady, seminaria, szkolenia w dużej mierze składają się z opowiadania, prezentacji. Na dłuższą metę staje się to męczące. Jest na to sposób. Dziś zaprezentuję Wam kilka energizerów, które obudzą niejednego „śpiocha”. Zabawa jest tak ważna zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych praca. Bawienie się jest ich sposobem na robienie postępów, uczenie się i dojrzewanie. Bawiąc się, stają się lepszymi ludźmi, zarówno kognitywnie, jak i behawioralnie. Zabawa jest najlepszym sposobem dla nas wszystkich na: rozpoznanie własnego potencjału, rozwój talentów, redukcję stresu, stosowanie kreatywności, przygotowanie do życia. Jakie są więc zalety bawienia się? Jest ich wiele, ale skoncentrujmy się na 10, które dotyczą zarówno szkoły, jak i domu. Są to:

 • poprawa zachowania
 • odkrywanie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • odstresowanie się
 • krzewienie funkcji kierowniczych
 • wyobrażanie sobie twórczo, tworzenie z wyobraźnią
 • poprawa relacji rodzic – dziecko
 • bycie aktywnym
 • rozwój empatii
 • bycie towarzyskim
 • to jest fajne!

Zabawę możemy wykorzystać w każdej sytuacji życiowej: w przedszkolu, w szkole, w domu, w sklepie, na urodzinach itp. Korzystający z webinarium uczestnik może dowiedzieć się jak przygotować imprezę dla dużej grupy i co zrobić, żeby wycieczka była atrakcyjna.


Planowanie pracy nauczyciela przedszkola

CELE:

Teoretyczne:

 • zapoznanie z pedagogiką zabawy jako metodą wspomagającą
 • zaznajomienie z założeniami pedagogiki zabawy

Poznawcze:

 • dostarczenie osobom, pracującym z różnymi grupami wiekowymi, rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, prowadzącą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy, metod oddziałujących na sferę emocjonalną człowieka, sprzyjających ujawnieniu pozytywnych uczuć
 • zapoznanie z różnorodnymi propozycjami  interakcji w grupie w celu ułatwienia kontaktu między uczestnikami, ale także każdego z samym sobą
 • umożliwienie odkrywania samego siebie, swej wartości jako człowieka, swoich zalet i predyspozycji, akceptacji swoich możliwości i ograniczeń (także fizycznych)
 • dostarczenie możliwości rozwoju społecznego, a dzięki nim wzmacnianie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa

Utylitarne:

 • wskazanie metod tak dobranych, aby wyzwalały aktywność i zaangażowanie uczestników przy realizacji wspólnych celów, jakie przyjmuje grupa, a także ułatwiały wymianę myśli i odczuć bez lęku przed oceną ze strony innych

Adresaci

 • nauczyciele
 • pedagodzy
 • rodzice dzieci
 • opiekunowie

Prowadzący

Mgr Agata Samborska- Bąk

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 43 w Rzeszowie, nauczyciel, pedagog z 33 letnim stażem pracy. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii, autyzmu, terapii przez sztukę, zarzadzania oświatą. Jest również przewodnikiem górskim i pilotem wycieczek. Osoba, która ciągle podnosi kwalifikacje na różnych szkoleniach i konferencjach. Ściśle współpracuje z PCUD, PCEN, PTTK,  oraz innymi placówkami oświatowymi.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.