Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu zintegrowanym
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Ewaluacja jest jedną z form nadzoru pedagogicznego. Można mówić o ewaluacji wewnętrznej, która jest prowadzona w szkole w ramach nadzoru sprawowanego przez dyrektora oraz zewnętrznej, która przeprowadzona jest przez wizytatorów kuratoriów oświaty. Dodatkowo każdy nauczyciel musi prowadzić ewaluację własnej pracy. W trakcie spotkania uczestnik zapozna się z wszystkimi formami ewaluacji i zrozumie jej celowość. Ważne jest, by wyniki ewaluacji były wykorzystywane do doskonalenia pracy szkoły w tym warsztatu pracy nauczycieli. Świadomość odkrytych pół rozwoju stanowi  o wartości ewaluacji, o czym uczestnik również się dowie w trakcie szkolenia. Spotkanie zatem pozwoli nie tylko poznać istotę tej formy ale docenić jej celowość.

Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu zintegrowanym

Cele: 

  • Zapoznanie z definicją ewaluacji i podstawami prawnymi o niej mówiącymi
  • Omówienie zasad ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • Przedstawienie przykładu organizacji ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • Omówienie celu i sposobów wykorzystania wyników ewaluacji do dalszej pracy
  • Zapoznanie z przykładami ewaluacji własnej pracy

Adresaci

  • Nauczyciele
  • Dyrektorzy szkół

Prowadzący

dr Jolanta Wasilewska

Posiada wykształcenie wyższe i tytuł doktora nauk humanistycznych. Jest nauczycielem dyplomowanym, przez wiele lat aktywnym zawodowo w szkole. Od 2 lat współpracuje z PCUD w Rzeszowie. Obecnie pracuje na stanowisku związanym z kontrolą przestrzegania przez szkołę przepisów prawa oświatowego.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.