Systemy i narzędzia służące do nauki programowania
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 135 minut (godzina 18.00)
Webinarium

Ogólne zapisy nowej podstawy programowej, wprowadzającej naukę programowanie już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, nie wskazują narzędzi, które można wykorzystać w tym procesie. Webinarium ma na celu zapoznanie nauczycieli z wizualnymi środowiskami programistycznymi, których mogą używać do nauki programowania w szkole podstawowej. Oprócz samej prezentacji środowisk programistycznych, słuchacze będą mogli zapoznać się z podstawami programowania w językach Baltie i Scratch, dzięki czemu zrozumieją, że programowanie nie jest takie straszne.

 

Systemy i narzędzia służące do nauki programowania

Teoretyczne:    

  • przypomnienie zapisów nowej podstawy programowej w zakresie nauki programowania
  • zapoznanie z podstawami algorytmiki i programowania

poznawcze:

  • prezentacja dostępnych środowisk programowania wizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem platform balte.net i scratch.mit.edu

utylitarne (praktyczne):

  • zapoznanie z podstawowymi instrukcja mi w środowisku Baltie i Scratch
  • implementacja prostych algorytmów w tych środowiskach

Adresaci

  • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i informatyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej

Prowadzący

mgr Maria Jerzak

Ukończone studia magisterskie na kierunku matematyka w WSP w Rzeszowie, studia podyplomowe z informatyki, szereg kursów i szkoleń z zakresu matematyki, informatyki i dydaktyki, ciągle podnosi swoje kwalifikacje. Doświadczenie zawodowe: 10 lat — asystenta w zakładzie informatyki WSP w Rzeszowie, 20 lat — nauczyciel matematyki i informatyki w szkole podstawowej. Współpraca: URz, WSIiZ, PCEN, CMI.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.