Techniki pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy w wieku przedszkolnym
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Opóźnienie rozwoju mowy jest obecnie bardzo często spotykanym problemem rozwojowym dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Sytuacja ta wpływa negatywnie na inne aspekty rozwoju dziecka (w tym na rozwój poznawczy, emocjonalny czy społeczny) i może oddziaływać niekorzystnie na funkcjonowanie całej rodziny, która ma problemy w porozumiewaniu się z dzieckiem. Dlatego tak ważne jest, by umieć kompetentnie, a jednocześnie w sposób przyjazny dla dziecka, stymulować i wspierać rozwój jego umiejętności językowych i komunikacyjnych, od najwcześniejszego okresu. Wiedza i ćwiczenia zaprezentowane w ramach webinarium mogą być wykorzystane zarówno przez specjalistów prowadzących terapię dziecka, wzbogacając ich warsztat o ciekawe pomysły, przez opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach, jak i przez samych rodziców, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy dostęp do edukacji i terapii zorganizowanej jest ograniczony. Prezentowane treści mogą być także przydatne w profilaktyce opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy.

Techniki pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy w wieku przedszkolnym

Uczestnik szkolenia:

 • Dowie się, kiedy należy uznać, że rozwój mowy dziecka jest opóźniony.
 • Pozna czynniki sprzyjające rozwojowi mowy dziecka i utrudniające ten rozwój.
 • Pozna zasady skutecznej komunikacji z dzieckiem.
 • Nauczy się, jak w prosty sposób przygotować i przeprowadzić oparte na zabawie ćwiczenia stymulujące rozwój mowy. 
 • Dowie się, jak zorganizować przestrzeń, by sprzyjała koncentracji i zaangażowaniu dziecka.

Adresaci

 • Opiekunowie w żłobkach
 • Nauczyciele-wychowawcy dzieci przedszkolnych
 • Terapeuci wwr
 • Logopedzi
 • Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym

Prowadzący

Dr n. hum. Tamara Cierpiałowska, od ponad 20-lat pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki Specjalnej UP w Krakowie, a zarazem praktyk: (neuro)logopeda, surdopedagog i terapeuta SI. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, prowadzi warsztaty dla rodziców. Systematycznie uaktualnia i podnosi poziom własnej wiedzy i kompetencji, uczestnicząc w rozmaitych kursach, szkoleniach i warsztatach.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.