Trener grupowy. Trening zastępowania agresji
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
2500 zł
warsztatowa
11 maj 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 18, Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych
Opis

Termin:

11-14 maj 2023


Bestsellerowy skrócony kurs prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (AMITY ART) z agresywną młodzieżą. Skierowany głównie do pedagogów, psychologów i nauczycieli z systemu oświaty, pracowników socjalnych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych. Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów Treningu Zastępowania Agresji, wskazany jest udział co najmniej dwóch osób. Autorski warsztat trenerski (mgr Ewy Morawskiej i dr Jacka Morawskiego) – polska wersja programu Facylitatora Aggression Replacement Training ART według Goldsteina, Glicka i Gibbsa (USA), na której opracowanie Instytut Amity uzyskał amerykańską akredytację.

Kurs obejmuje 40 godzinny trening ART (4 – 5 dni), połączony z warsztatem trenerskim zastępowania agresji. Po warsztacie uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu trenerskiego ART (z zaliczeniem aktywnego uczestnictwa) lub zaświadczenie uczestnictwa (bez zaliczenia) i ma prawo do konsultacji i doradztwa (standardowo pocztą E-mail) do 6 miesięcy w trakcie odbywanej samodzielnie praktyki trenerskiej – przeprowadzenie co najmniej 30 godzin treningu ART z agresywną młodzieżą, w tym 15 godzin jako pierwszy trener. Zaliczenie praktyki uprawnia do otrzymania Certyfikatu Trenera Grupowego (Facylitatora) Treningu Zastępowania Agresji ART.

Trening ten jest prowadzony z reguły jako szkolenie zamknięte dla zorganizowanych grup 10 – 12 osobowych na zapotrzebowanie instytucji państwowych lub samorządowych. Program jest dostosowywany do potrzeb lokalnych i potrzeb zawodowych uczestników. Cena kursu zależy od proporcji świadczeń obydwu stron (nabór, sale szkoleniowe, wyposażenie, catering itd.). Kursy Trenera Grupowego ART prowadzone są pod kierownictwem mgr Ewy Joanny Morawskiej – Instytut Amity.

Efekty kształcenia

Na kursie tym uzyskuje się kompetencje:

  • prowadzenia treningu grupowego z młodzieżą agresywną,
  • treningu umiejętności prospołecznych,
  • treningu kontroli złości,
  • wnioskowania moralnego.

Kwalifikacje do: 

  • odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART z grupą młodzieży we własnym środowisku,
  • prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji ART dla młodzieży jako pierwszy trener,
  • współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji ART dla trenerów ART jako trener pomocniczy (drugi trener).

Uprawnienia

  • do używania znaków towarowych Amity Treningu Zastępowania Agresji (ART Original i AMITY ART) w niekomercyjnych treningach dla odbiorców końcowych
  • drukowania na potrzeby swoich treningów pomocy dydaktycznych z dostarczonej płyty CD na mocy indywidualnej licencji
  • przyjęcia, po spełnieniu warunków określonych standardami, na kurs Trenera Trenerów Amity ART

Prowadzący

Ewa Joanna Morawska

mgr ped. opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej, jest pedagogiem, trenerem komunikacji interpersonalnej i jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, certyfikowanych przez twórców ART® prof. A.P Goldsteina jako Trener ART (Syracuse University, NY)  i B. Glicka jako Master Trainer of Aggression Replacement Training ART®  (Mistrz Trenerski Treningu Zastępowania Agresji ART). Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach międzynarodowych, m. in. w Budapeszcie, Bratysławie, Rydze, Kijowie, Charkowie, Wilnie, Moskwie, Petersburgu, Londynie, Sztokholmie, Malmo, Kopenhadze, Oslo, Berlinie, Zagrzebiu, Strasburgu, Zurichu, Arusha i in. Posiada doświadczenie nauczycielskie i pedagogiczne w różnych typach szkół, w leczeniu uzależnień, jest autorką i realizatorką programów dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Jest mistrzem trenerskim programowania neurolingwistycznego, posiada też gruntowne przygotowanie w interwencji kryzysowej, terapii prowokatywnej i komunikacji transformującej. Współautor programu „Dziękuję, Nie” i „Praktyk Zastępowania Agresji (ART)”. Lubi pracować z ludźmi, czytać książki, podróżować.