Trener grupowy. Trening zastępowania agresji / EWA MORAWSKA 9-12 maj 2024
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
2000 zł
warsztatowa
09 maj 2024
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 18, Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych
Opis

Termin:

9 maj - 12 maj 2024


Bestsellerowy skrócony kurs prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (AMITY ART) z agresywną młodzieżą. Skierowany głównie do pedagogów, psychologów i nauczycieli z systemu oświaty, pracowników socjalnych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych. 

Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów Treningu Zastępowania Agresji, wskazany jest udział co najmniej dwóch osób. 

Autorski warsztat trenerski (mgr Ewy Morawskiej i dr Jacka Morawskiego) – polska wersja programu Facylitatora Aggression Replacement Training ART według Goldsteina, Glicka i Gibbsa (USA), na której opracowanie Instytut Amity uzyskał amerykańską akredytację.

Trening ten jest prowadzony z reguły jako szkolenie zamknięte dla zorganizowanych grup 10 – 12 osobowych na zapotrzebowanie instytucji państwowych lub samorządowych. Program jest dostosowywany do potrzeb lokalnych i potrzeb zawodowych uczestników. Cena kursu zależy od proporcji świadczeń obydwu stron (nabór, sale szkoleniowe, wyposażenie, catering itd.). Kursy Trenera Grupowego ART prowadzone są pod kierownictwem mgr Ewy Joanny Morawskiej – Instytut Amity.

Efekty kształcenia

Na kursie uzyskuje się kompetencje:

  • prowadzenia treningu grupowego z młodzieżą agresywną,
  • treningu umiejętności prospołecznych,
  • treningu kontroli złości,
  • wnioskowania moralnego.

Kwalifikacje do: 

  • odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART z grupą młodzieży we własnym środowisku,
  • prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji ART dla młodzieży jako pierwszy trener,
  • współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji ART dla trenerów ART jako trener pomocniczy (drugi trener).

Uprawnienia

  • do używania znaków towarowych Amity Treningu Zastępowania Agresji (ART Original i AMITY ART) w niekomercyjnych treningach dla odbiorców końcowych,
  • drukowania na potrzeby swoich treningów pomocy dydaktycznych z dostarczonej płyty CD na mocy indywidualnej licencji,
  • przyjęcia, po spełnieniu warunków określonych standardami, na kurs Trenera Trenerów Amity ART.

Prowadzący

Ewa Joanna Morawska

mgr ped. opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej, jest pedagogiem, trenerem komunikacji interpersonalnej i jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, certyfikowanych przez twórców ART® prof. A.P Goldsteina jako Trener ART (Syracuse University, NY)  i B. Glicka jako Master Trainer of Aggression Replacement Training ART®  (Mistrz Trenerski Treningu Zastępowania Agresji ART). Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach międzynarodowych, m. in. w Budapeszcie, Bratysławie, Rydze, Kijowie, Charkowie, Wilnie, Moskwie, Petersburgu, Londynie, Sztokholmie, Malmo, Kopenhadze, Oslo, Berlinie, Zagrzebiu, Strasburgu, Zurichu, Arusha i in. Posiada doświadczenie nauczycielskie i pedagogiczne w różnych typach szkół, w leczeniu uzależnień, jest autorką i realizatorką programów dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Jest mistrzem trenerskim programowania neurolingwistycznego, posiada też gruntowne przygotowanie w interwencji kryzysowej, terapii prowokatywnej i komunikacji transformującej. Współautor programu „Dziękuję, Nie” i „Praktyk Zastępowania Agresji (ART)”. Lubi pracować z ludźmi, czytać książki, podróżować.