Wsparcie organów, szkół i placówek dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Dzieci ze specjalnymi potrzebami (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię z poradni lub wymagające wsparcia ze względu  m.in. na okresowe trudności, chorobę czy uzdolnienia) powinny być  systemowo wspierane tym bardziej, że  ma to swoje umocowanie w prawie. Wyznaczono w przepisach  w tym zakresie kompetencje organów prowadzących szkoły, przedszkola i placówki (gminy, miasta, powiaty), organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratorium oświaty). Akty prawne, zarówno ustawy jak i rozporządzenia, wskazują szkołom, przedszkolom zadania w zakresie wspierania dzieci uczęszczających do nich ( np. organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego, indywidualnego toku i programu nauki). Dodatkowo sformułowano  w tym zakresie zasady działania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Świadomość praw, jakie przysługują  dziecku, uczniowi tego potrzebującemu jest istotna, bo decyduje o sukcesie edukacyjnym jednostki i wyrównywaniu szans w dalszym kształceniu i życiu dorosłym. Przestrzeganie przepisów, które mają wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami jest możliwe pod warunkiem, że się je zna i właściwie interpretuje, co ułatwi udział w tym webinarium.


Wsparcie organów, szkół i placówek dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

CELE:

 • Zapoznanie się z przepisami prawa z zakresu wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Przedstawienie podstawowych zadań organów, szkól i placówek w zakresie organizacji kształcenia, diagnozowania, wsparcia dzieci tego wymagających
 • Wskazanie przykładów praktycznego zastosowania przepisów prawa
 • Wskazanie interpretacji przepisów prawa, które najczęściej  sprawiają  trudności szkołom i przedszkolom
 • Przedstawienie praktycznych rozwiązań do zastosowania w przypadku trudności w funkcjonowaniu dziecka np. na wybranych zajęciach edukacyjnych

Adresaci

 • nauczyciele
 • pedagodzy
 • rodzice dzieci
 • opiekunowie
 • terapeuci

Prowadzący

dr Jolanta Wasilewska

Jest nauczycielem dyplomowanym z wieloletnią praktyką w szkole. Obecnie zajmuje się sprawami związanymi z przestrzeganiem przez szkoły przepisów prawa. Szczególnie bliska jest jej tematyka związana z edukacją włączającą. Prowadzi szkolenia i zajęcia odnoszące się do prawa oświatowego i organizacji w szkołach wsparcia dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.