Zaburzenia integracji sensorycznej w spektrum autyzmu - W praktyce
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
75 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Webinar poświęcony zostanie zagadnieniom praktycznym. Zaprezentowana zostanie systematyka pojęć, która pozwoli Państwu na spojrzenie na procesy integracji sensorycznej w perspektywie spektrum autyzmu. Przybliżone zostaną podstawowe informacje dotyczące Metoda Integracji Sensorycznej wg. Jean Ayres oraz przeprowadzona „dyskusja” w zakresie jej skuteczności w przypadku tej grupy pacjentów. Omówione zostanie funkcjonowanie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w perspektywie występowania zaburzeń integracji sensorycznych na przykładach praktycznych. Po krótce przedstawione zostaną metody pracy i dostosowania pozwalające na ułatwienie dziecku czy nastolatkowi ze spektrum autyzmu funkcjonowanie w „środowisku życia pełnym doznań sensorycznych”.

Zaburzenia integracji sensorycznej w spektrum autyzmu - W praktyce

Teoretyczne:

 • Prezentacja systematyki dotyczącej pojęć takich jak: „nadwrażliwość sensoryczna”, „unikanie sensoryczne”, „poszukiwanie sensoryczne” czy „niski poziom rejestracji” w odniesieniu do funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu.
 • Prezentacja podstawowych informacji dotyczących Metody Integracji Sensorycznej wg. Jean Ayres.

Poznawcze:

 • Zaprezentowanie implikacji behawioralnych zaburzeń SI w przypadku dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu – przykłady praktyczne.
 • Przedstawienie wpływu zaburzeń integracji sensorycznych na funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w perspektywie środowiska bliższego i dalszego – przykłady praktyczne.

Utylitarne: 

 • Metody pracy i dostosowania wdrażane u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w przypadku występowania zaburzeń integracji sensorycznej.

Adresaci

 • Nauczyciele
 • Pedagodzy
 • Fizjoterapeuci
 • Rodzice dzieci
 • Opiekunowie

Prowadzący

Dr n. o zdr. Justyna Podgórska-Bednarz 

Doświadczenie zawodowe: 
Adiunkt (badawczo-dydaktyczny) - Katedra Fizjoterapii, Insytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego;
Fizjoterapeuta/Terapeuta Integracji Sensorycznej/Terapeuta Ręki - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychouchową, Rzeszów;
Współpraca z wieloma ośrodkami w zakresie diagnostyczno-terapeutycznym jak i dydaktycznym. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej jak i dydaktycznej.

Wykształcenie/ważniejsze kursy i szkolenia:
Fizjoterapeuta, Specjalista Zdrowia Publicznego z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej, Oligofrenopedagog, Terapeutka Integracji Sensorycznej, Instruktorka Masażu Shantali, Terapeutka Ręki, Trenerka Umiejętności Społecznych. Uczestniczka wielu innych szkoleń i kursów pozwalających na kompleksowy dobór metod terapeutycznych do potrzeb dziecka.  

Zainteresowanie zawodowe:
ADHD, spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektulna, nadwaga i otyłość w populacji rozwojowej, zaburzenia integracji sensorycznej, rozwojowe zaburzenia koordynacji.

 Inne:

Autorka i współautorka wielu publikacji oraz doniesień prezentowanych w czasie krajowych oraz zagranicznych konferencji. Członek European Childhood Obesity Group, Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Podkarpackiego Odziału  Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010


W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 75 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 100 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.