MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych - cz. II
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
1700 zł
warsztatowa
08 mar 2024
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Centrum Terapii Pinokio, ul. św. Kazimierza 2, 42-215 Częstochowa Czas trwania: 27 godzin
MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych - cz. II


Cena: 1700 zł

Termin: 08-10.03.2024

Czas trwania : 27 godz. dydaktycznych


MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka, wykorzystujący jego neurofizjologiczne zasoby rozwojowe, umiejętności uczenia się i zdrowia.

Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności na rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu.

Jest ukierunkowany na czynniki i procesy ruchowego rozwoju i ma na celu stymulację mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Uczestnictwo w części II jest możliwe tylko i wyłącznie po ukończeniu części I

Program szkolenia - Poziom II


 1. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów
 2. Przypomnienie informacji o związku odruchów i mechanizmów obronnych.
 3. Przypomnienie wiadomości o koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Swietłany Masgutowej:
   • odruch chodu automatycznego Thomasa.
   • odruch pełzania Bauera
   • odruch Moro
   • odruch podparcia rąk
   • odruch Landaua
   • odruch wzlotu i lądowania
   • odruch orientacyjny Pawłowa
   • odruch prostowania tułowia
   • odruch Symetryczny toniczny szyi
   • odruch grzbietowy Galanta
   • odruch Pereza
   • odruch błędnikowy toniczny
 4. Powtórzenie i zebranie technik poznanych na kursie.
 5. Dodatkowe techniki pracy – ćwiczenia integrujące odruchy z całym układem ruchowym.

Przebieg i cele kursu oraz wykorzystanie terapii

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cele kursu

Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji i neuroplastyczności poprzez stymulację schematów odruchów – bezwarunkowych i spontanicznych ruchów danych przez naturę.


Wykorzystanie terapii

Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi
 • autyzmem
 • zachowaniami agresywnymi
 • lękami i fobiami
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • trudnościami w nauce, dysleksją
 • ADHD, ADD
 • zaburzeniami mowy
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

Do kogo skierowane jest szkolenie

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, pedagogów, logopedów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi, rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski).

Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Terapia Neurotaktylna.

Prowadzący szkolenie

dr Katarzyna Nowak - Wróblewska

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

Doktor nauk medycznych, fizjoterapeuta, wykładowca, instruktor i licencjonowany terapeuta programów MNRI® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Kierownik ds. międzynarodowych projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych. Specjalista w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą.

dr n. med. Katarzyna Nowak – Wróblewska ma uprawnienia do nauczania programów MNRI®:
MNRI®: Terapia NauroTaktylna