Akredytowana Placówka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą główną w Rzeszowie i filią w Częstochowie


Historia powstania

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktyznych powstało z inicjatywy środowisk naukowych kilku ośrodków, którym leży na sercu dobre przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej. Stworzone zostało dzięki mocnemu zaangażowaniu grupy, która swoje doświadczenie w organizacji szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych zdobywała przez 15 lat w byłym Centrum Usług Dydaktycznych „ART-MAR” w Rzeszowie. 

W przeciągu 4 lat funkcjonowania PCUD zyskało markę rzetelnej placówki szkoleniowej, czego dowodem jest liczba absolwentów, obecnych słuchaczy, przeszkolonych osób oraz opinie zamieszczane przez zadowolonych nauczycieli. Wierzymy, że doskonalenie zawodowe może się odbywać poprzez łączenie teroii z praktyką, dlatego też większość form kształcenia odbywa się w tym systemie.


Dyrektor Placówki

Długoletnie doświadczenie właściciela dr Artura Woźny, pozwala na przedstawienie z całą odpowiedzialnością bogatej oferty dydaktycznej. W celu sprostania Państwa oczekiwaniom w naszej placówce będziemy prowadzić badanie potrzeb w zakresie doskonalenia poziomu umiejętności nauczycieli na Podkarpaciu. Raport z owych badań pozwoli na przedstawienie wzbogaconej oferty na, którą jest realne zapotrzebowanie. Owocna współpraca ze środowiskiem nauczycielskim pozwoli na zwiększenie poziomu doskonalenia szkolnictwa.

 

 

 

 


Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna zawiera kierunki, które cieszą się od lat zainteresowaniem jak również nowości, dające nowe kwalifikacje tak bardzo potrzebne w dobie reformowanej szkoły. Na bieżąco proponujemy Państwu całą gamę szkoleń Rad Pedagogicznych oraz konferencji tematycznych wynikających z zainteresowań docelowych grup nauczycieli. Owocna współpraca ze środowiskiem nauczycielskim pozwoli na zwiększenie poziomu doskonalenia szkolnictwa. Specjalizujemy się w:

  • Studiach podyplomowych przy współpracy z renomowanymi uczelniami wyższymi

  • Kursach i szkoleniach

  • Konferencjach tematycznych


Opinie absolwentów potwierdzają naszą wiarygodność

W celu doskonalenia jakości usług, prowadzimy ewaluację wewnętrzną po każdej formie doskonalenia zawodowego. Nasi odbiorcy wysoko oceniają studia podyplomowe, szkolenia i konferencje prowadzone przez PCUD:
 
"To co mi się bardzo spodobało i jednocześnie bardzo pozytywnie zaskoczyło i uważam, że niesamowicie wyróżnia tą placówkę od innych to bez wątpienia PROFESJONALIZM!!! Wysoka kultura i szacunek do swoich studentów/słuchaczy!" Jolanta Bartosik - absolwentka