TUS - Trening umiejętności społecznych
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
390 zł
Online
22 paź 2022
09:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 22 - 23.10.2022 - 18 godzin (2 dni szkoleniowe)
Opis kursu:

Termin edycji X:

22 - 23 Październik 2022

  • Sobota 9:00 - 16:30
  • Niedziela 9:00 - 16:30

TUS - trening umiejętności społecznych jest kursem przygotowanym zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2006, poz. 943) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2014, poz. 1752). Trening umiejętności społecznych pozwala uzyskać wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z praca z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, którzy posiadają dysfunkcję w sferze społecznej. Aspekty związane z wykorzystaniem treningu umiejętności społecznych są szczególne przydatne w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, czy innymi osobami posiadającymi różne dysfunkcje w sferze umiejętności społecznych. Warto podkreślić, że umiejętności społeczne i ich wykorzystywanie przydaję się w placówkach oświatowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach samopomocy, placówkach terapii zajęciowej, czy domach spokojnej starości itp.

Adresaci:

Adresatem kursu są:

  • nauczyciele i pedagodzy specjalni
  • oligofrenopedagogiczny
  • specjaliści ds. autyzmu
  • nauczyciele wspierający ucznia ze spektrum autyzmu
  • terapeuci zajęciowy
  • pracownicy domów samopomocy i domów spokojnej starości
  • inne osoby zainteresowane tematyką Treningu umiejętności społecznej

Program:

Program spełnia wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2006, poz. 943) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2014, poz. 1752). Program podzielony jest na 3 moduły:

Moduł 1 - Wprowadzenie

  • Kształtowanie motywacji u dzieci i dorosłych
  • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, ADHD
  • Wsparciem rozwoju emocjonalnego dzieci nieśmiałych i innymi zaburzeniami rozwojowymi
  • Diagnoza zaburzeń umiejętności społecznych u dzieci i dorosłych

Moduł 2 - Narzędzia pracy

  • Karty społeczne i karty emocji
  • Historyjki społeczne
  • Notes rzeczy trudnych
  • Łańcuchy zdarzeń – plany aktywności
  • Wybrane narzędzia multimedialne

Moduł 3 - Prowadzenie terapii TUS

  • Wykonywanie instrukcji
  • Odgrywanie ról
  • Modelowanie
  • Udzielanie wzmocnień i ich stopniowanie
  • Udzielanie informacji zwrotnych
  • Aktywne podpowiadanie
  • Przydzielenie zadań do wykonania

Certyfikat:

Wszyscy uczestnicy kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują Certyfikat TUS - Treningu Umiejętności Społecznych wydawany przez Akredytowana Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli posiadającą certyfikat ISO: 9001 na szkolenia, kursy i studia podyplomowe

Zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat TUS.

  • TUS z certyfikatem 490 zł
  • Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.