Aktualności PCUD

Podejście do zajęć muzyczo-ruchowych w przedszkolu Wraz z nadejściem ruchu Nowego Wychowania, który poszukiwał innowacyjnych teoretycznych i praktycznych met...
Ruch i muzyka w edukacji przedszkolnej Muzyka towarzyszy każdemu człowiekowi już on najmłodszych lat. Nie należy pomijać ogromnego wpływu muzyki już w okresie pre...
Trudności w nauce matematyki Często przyczyną słabych wyników w nauczaniu matematyki są błędy popełniane na samym początku nauki czyli w przedszkolu i w edukacji w...
Cztery okresy rozwoju mowy dziecka Wyróżniamy cztery okresy rozwoju mowy dziecka, które moga być analizowane oraz wspomagane przez pracę r...
Film animowany- przybliżenie pojęcia Film animowany jest to rodzaj filmu, w którym to wszelkich obrazów nie uzyskuje się poprzez  rejestrowanie zjawisk (ciągle) z...
Kompetencje nauczyciela przedszkola Kompetencjami można nazwać kwalifikacje bądź uprawnienia, które są wrodzone i wraz z wiekiem człowieka są rozwijane. To nie ty...
Charakterystyka i organizacja przedszkola W przedszkolu obowiązują akty prawne, powszechnie obowiązujące oraz akty prawa miejscowego. Zarówno w przedszkolach publiczny...
Etiologia autyzmu Nie jest znana żadna konkretna i pojedyncza przyczyna autyzmu, badania zaś wykazują, że jest on prawdopodobnie wywołany przez szereg problemów. Istni...
Autyzm wczesnodziecięcy L. Kanner, opisując autyzm wczesnodziecięcy ustalił kryteria które odnosiły się do charakterystycznych cech tego zaburzenia. Wyróżnił on:...
Spektrum autyzmu - definicja Autyzm  jest zaburzeniem, którego pierwsze symptomy, ujawniają się przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia. Jako, ż...